Kniha roka PSK 2019

Kniha roka PSK 2019

Prešovský samosprávny kraj
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Okresná knižnica Davida Gutgesela Bardejov
Vihorlatská knižnica Humenné
Podtatranská knižnica Poprad
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni
Podduklianska knižnica Svidník
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Knižnica Jána Henkela v Levoči

vyhlasujú 3. ročník čitateľskej súťaže

KNIHA ROKA PSK 2019

Heslo súťaže : „čítaj –- hlasuj – vyhraj“

– Knihy, ktoré boli vydané v roku 2019 a sú späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja: tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
– Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.
– Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.
– Sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.
Predkladatelia nominovaných kníh
– čitateľská verejnosť
– autori
– zostavovatelia
– redaktori
– vydavatelia
– kníhkupci
– distribútori kníh
Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava, Levočská 1, 08001 Prešov.
Knihy, ktoré nebudú do 2. februára 2020 fyzicky doručené do Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove nebudú do nominácie zaradené.

Pravidlá nominácie
– Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice: informacnecentrum@kniznicavranov.sk, marketing@kniznicavranov.sk
– Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice.
– K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod.

Dôležité termíny súťaže
– Vyhlásenie súťaže Kniha roka 2019 Prešovského samosprávneho kraja je 13. januára 2020.
– Termín odovzdania nominácií je do 2. februára 2020. Nominácia bude akceptovaná len s dodanou nominovanou knihou.
– Hlasovanie bude prebiehať od 5. februára 2020 do 25. februára 2020.
– Nominované knihy budú predstavené na webovej stránke knižnice a Prešovského samosprávneho kraja.
– Vyhlásenie výsledkov súťaže bude počas TSK 2020.
– Po vyhlásení výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a odtiaľ ako putovná výstava do regionálnych knižníc PSK

Súťažné kategórie
– Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:
1. kategória: beletria
2. kategória: odborná literatúra

Priebeh a výsledky súťaže
– O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovania v čase od 5. – 25. februára 2020.
– Hlasovanie bude prebiehať elektronicky (prostredníctvom webových stránok regionálnych knižníc) alebo prostredníctvom hlasovacích lístkov
– Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnych novinách a na web stránkach knižníc alebo si ich záujemcovia budú môcť vyzdvihnúť priamo v knižniciach a v jej pobočkách.
– Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v 2. kategórii (odborná literatúra).
– Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas.
Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
– Platný je len originálny hlasovací lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych novinách.
– Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou, mailom najneskôr do 25. februára 2020.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha roka PSK 2019.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, zápisné v regionálnych knižniciach PSK na 365 dní.
Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.
Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti. Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Prešovského samosprávneho kraja, bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Prešovského samosprávneho kraja.