Rozprávkový karneval

Srdečne pozývame deti, ich rodičov a starých rodičov na Rozprávkový karneval, ktorý sa bude konať 3. februára 2020
o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.