Národný týždeň manželstva

V dňoch 10. – 16. februára 2020 sa bude na Slovensku konať jubilejný 10-ty ročník celosvetovej kampane na podporu manželstva s názvom Národný týždeň manželstva 2020 (NTM).
V tomto duchu vyhlasuje O.Z. Ži(vé) vzťahy v spolupráci s PSK a Krajským múzeom v Prešove, kultúrnou organizáciou PSK, Fotosúťaž manželských príbehov.
Téma: Náš manželský príbeh
Trvanie súťaže: od 01.01.2020 do 31.01.2020.
Zmiešaný formát príspevkov: Textovo – obrázkový (príbeh + fotografia)
Fotopríbehy môžu súťažiaci posielať do 31. januára prostredníctvom registračného formulára, ktorý sa nachádza spolu s ďalšími informáciami o súťaži na webovom sídle www.ntmpo.sk.
Porota po uzávierke súťaže vyberie 20 víťazných manželských fotopríbehov, ktoré budú predstavené na slávnostnej vernisáži 11. februára 2020 o 17:00 v Krajskom múzeu v Prešove a následne vystavené aj v ďalších kultúrnych organizáciách PSK.

Podmienky súťaže:
Aby bol účastník zaradený do súťaže, je potrebné poslať fotografiu a text spoločne ako jeden celok, ktorý bude vyjadrovať tému súťaže: “Náš manželský príbeh”.
Môže to byť prerozprávanie celého manželského príbehu alebo zachytenie radostnej udalosti, zážitku, spoločného úspechu, zvládnutie životnej skúšky, či nadobudnutie skúsenosti.
Účastník súťaže si tiež môže vybrať, či nechá viac prehovoriť fotografiu alebo slová – buď “náš príbeh” porozpráva fotografia a v popise postačí pár slov, alebo sa manželský príbeh zobrazí cez text a fotografia dotvorí želaný dojem.
Minimálny počet slov ku fotografii: 1
Maximálny počet slov ku fotografii: 150
Veľkosť a rozlíšenie fotografie: maximálna veľkosť do 5 MB s minimálnym rozlíšením 3000px na dlhšej strane.
Samotný súťažiaci nemusí hovoriť svoj vlastný príbeh, môže tlmočiť príbeh manželstva, ktoré ho inšpirovalo či povzbudilo (príbeh manželstva svojich rodičov, starých rodičov, priateľov). Aj v tomto prípade je potrebné doložiť autorskú fotografiu vytvorenú účastníkom súťaže (nemusí ísť nevyhnutne o fotografiu páru, o ktorom hovorí príbeh. Ak však o takú fotografiu pôjde, tak len so súhlasom zobrazených osôb podľa smerníc GDPR). Tiež je potrebné, aby sa v texte príbehu nepoužívali mená a iné osobné údaje tretích osôb podľa smerníc GDPR.
viac na www.psk.sk