Svetový deň Braillovho písma

4. január bol v roku 2018 vyhlásený za Svetový deň Braillovho písma, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o Braillovom písme. Knihy v Braillovom písme sú k dispozícii pre našich čitateľov aj v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.