Knihy sú skvelé s Divadlom Cililing

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Knihy sú skvelé, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.Martin na bielom koni dnes 11. novembra 2022 do Hornozemplínskej knižnice nedorazil, avšak Cililing – divadlo pre deti si cestu do Vranova v rámci projektu „Multifunkčné centrum 4.0“ našlo. Vodník Plutvička sa predstavil deťom zo Základnej školy Kamenná Poruby a vysvetlil im eko témy prírody, ktoré trápia celý svet. Čistá voda znamená život, pomáha nám prežiť každý deň a je zdrojom, ktorý si sami ničíme. Ako povedal vodník Plutvička „niekedy sme pili vodu z plastu, dnes máme plasty vo vode“. Neničme si zdroj vody, ktorý je nevyhnutný pre náš život. Je potrebné o tom rozprávať už s malými deťmi, aby vedeli aké témy sú momentálne dôležité a čo ohrozuje našu planétu Zem. Dbajme na zdravé a čisté životné prostredie.
#eeagrants