Piatky pre matky – Cvičíme s nôžkami

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Piatky pre matky, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pozýva mamičky s deťmi na prednášku a praktické ukážky od lektorky – fyzioterapeutky Mgr. Zuzany Hudackej, ktorá sa uskutoční 18. novembra 2022 o 10.00 hod. v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. Prednáška bude venovaná starostlivosti o detskú nôžku, rôznym cvikom a aktivitám ako predísť plochým nôžkam u detí. Tešíme sa na vás.