Zdravá výživa s certifikovaným osobným trénerom Michalom Lakatošom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Zdravé dieťa a zdravá výživa , ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.
Podujatie sa uskutočnilo v piatok 11.novembra 2022 o 13.00 h v Komunitnom centre Hencovce. Workshop zameraný na zdravú výživu s certifikovaným osobným trénerom a certifikovaným inštruktorom Nordic Walking Michalom Lakatošom zaujal mnohých návštevníkov Komunitného centra v Hencovciach a pomohol im nastaviť sa na zdravú výživu a lepšie stravovanie.