Knihy sú skvelé: Šťastie je líška

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila workshop dramatizovanej rozprávky Šťastie je líška, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
Podujatie sa uskutočnilo v piatok 14. októbra 2022 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Dramatizovaná rozprávka Šťastie je líška zaujala všetky zúčastnené deti zo ZŠ Kamenná Poruba. Druháci pomocou dramatizácie rozprávky dopĺňali príbeh a rozprávali sa o šťastí. Čo je to šťastie? Videl ho niekto? Pozná ho niekto? Čo znamená šťastie pre dieťa? Kedy je šťastné? Aj tieto a mnohé iné otázky sa zodpovedali v piatok 14. októbra 2022 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici na podujatí Knihy sú skvelé.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.