Knižné medové dni

Dňa 2.12.2020 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou začali Knižné medové dni. Prvý deň bol venovaný tvorivým dielňam s ilustrátorom Filipom Horníkom. Prváci si vypočuli rozprávku Dobrý deň, včielka! a v tvorivej dielni dostali za úlohu namaľovať obrázok včelieho úľa. Nechýbali včelie robotnice či samotná kráľovná.

Ilustrátora Filipa Horníka sme tiež poverili vyhodnotením výtvarnej časti súťaže s rovnomenným názvom Dobrý deň, včielka!

Do súťaže sa zapojilo 46 detí zo ZŠ Bystré, ZŠ Lomnická, CZŠ sv. Dominika Savia,

Spojená škola Budovateľská a MŠ Ulica 1. mája.

Odmenení boli títo žiaci:

Adam K. z CZŠ sv. Dominika Savia

Michaela Škovierová z MŠ Ul. 1. mája

Dominik Čerkes zo SŠ Budovateľskej

Víťazom srdečne gratulujeme. Ceny si môžete vyzdvihnúť na oddelení pre deti a mládež.

Podujatie bolo realizované s podporou Ministerstva kultúry SR.