Adventné čítanie

Aj tohto roku sme sa zapojili do projektu podporujúceho čitateľskú gramotnosť s názvom

Celé Slovensko číta deťom.

Škôlkarom prečítame príbeh Anjelika Striebrovláska, ktorý nám porozpráva, o čom skutočne Vianoce majú byť!

Adventné čítanie

sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutoční dňa

7. decembra o 10:00 na oddelení pre deti a mládež. 

… a nebude chýbať ani Mikuláš! ♥