Knižné medové dni

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pre Vás pripravila Knižné medové dni, ktoré sa uskutočnia od 2. do 4. decembra 2020. Pri tejto príležitosti knižnica vydáva bibliografický bulletin Včela v živote človeka, ktorý ponúka zoznam kníh z fondu knižnice k téme včelárstvo. Súčasťou podujatia bude výstava kníh o včelách a včelároch z fondu knižnice, výstava rozprávkových postavičiek z dielne pani Boženy Vargovej a iné sprievodné aktivity. Podujatie je realizované s finančnou podporou MKSR.

PROGRAM

 

 

Dobrý deň, včielka!