Zvukové knihy

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou ponúka pre svojich čitateľov, okrem bohatého knižničného fondu, možnosť vypožičať si zvukové knihy.

Táto služba je primárne určená pre nevidiacich a slabozrakých.

 Zvukové knihy sú zapožičané zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN), ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku, je špeciálnou knižnicou a súbežne aj vydavateľstvom periodických a neperiodických dokumentov v špeciálnych formách (Braillovo písmo, zvukové nahrávky, zväčšený typ čiernotlačového písma, digitálne texty, reliéfna grafika).