Sv. Katarína

Sv. Katarína – patrónka právnikov, nevydatých žien, učencov, študentov, mlynárov, baníkov a železničiarov.

Sv. Katarína Alexandrijská sa vyznačovala neobyčajnou vzdelanosťou, mravnými cnosťami, veľkou zvedavosťou, výrečnosťou a pracovitosťou. Tradične sa na Katarínu konali posledné tanečné zábavy pred adventom, ktorý zakazoval tanec, spev a zábavu. V minulosti, celú katarínsku zábavu mali na starosti ženy a platilo „ženské právo“. Ženy zaplatili muzikantov, partnerom pohostenie, pripravovali občerstvenie, ale tiež si vyberali s kým budú tancovať. O polnoci sa vyhlasovala pánska volenka. Dievčatá dávali svojim tanečníkom ako darček – symbolický koláčik. V ľudových predstavách sa deň Kataríny chápal ako prvý zimný deň.