Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj vrámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI vyhlásujú tradičnú celoslovenskú súťaž o najlepšiu komiksovú prácu s názvom „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“. V tomto roku uskutočníme už 8. ročník súťaže, ktorá  je určená žiakom a študentom vo veku 9 – 18 rokov. Práce budú hodnotené v jednotlivých vekových kategóriách a dôraz sa kladie na originalitu a rôznorodosť  komiksov. Súčasťou bude výstava víťazných komiksových prác v priestoroch knižnice.  Zasielanie prác do súťaže je možné do 15. októbra 2020 vo formáte max. A3. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.