Medzinárodný mesiac školských knižníc

 

9. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy:

Záložka do knihy spája stredné školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby

11. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnázia:

Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch alebo v próze.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku a v Čechách na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2), Vás žiadame o propagáciu menovaných projektov vo Vašich regionálnych knižniciach a na školách vo Vašej regionálnej metodickej pôsobnosti elektronickou formou alebo telefonicky.

  1. Projekt pre stredné školy Záložka do knihy spája stredné školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby

 Termín elektronickej prihlášky/registrácie stredných škôl do projektu je do: 30. septembra 2020

 link:

http://www.spgk.sk/?zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly-9-rocnik-prihlaska

  1. Projekt pre základné školy a osemročné gymnázia Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch alebo v próze

 Termín elektronickej prihlášky/registrácie základných škôl a osemročných gymnázií do projektu je do: 24. septembra 2020

link:

http://spgk.sk/?11-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly-prihlaska