Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu – vyhodnotenie

Hornozemplínska knižnica srdečne pozýva na komiksový workshop a zároveň aj vyhodnotenie súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu, ktoré sa uskutoční 19. novembra 2021 o 9.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou s hodnotiteľom komiksových prác doc. PhDr. Petrom Karpinským, PhD.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 19. novembra 2021 vyhodnotenie 9. ročníka nadregionálnej súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu 2021 a komiksový workshop s doc. PhDr. Petrom Karpinským, PhD., ktorý navštívil knižnicu a ocenil talentované deti a mládež. Spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský počas komiksového workshopu priblížil žiakom ako správne tvoriť komiks, ako si vytvoriť návrh, farebné spracovanie, zásady pri štruktúre komiksu a kompozíciu obrázkov. Do súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu sa zapojilo 124 žiakov, spolu 113 komiksových prác v dvoch kategóriách (I. kategória 9-12 rokov, II. kategória 13-19 rokov). Doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. zhodnotil práce ako celok, s dôrazom na výtvarné prevedenie i textovú časť. Vyzdvihol originalitu a kreativitu detí pri tvorbe komiksov a využitie vlastných postáv a tém. Vyhodnotenia sa prostredníctvom online prenosu zúčastnilo 180 detí – žiaci ZŠ Sídlisko II z Vranova nad Topľou, ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna a ZŠ Májové námestie Prešov. Z vranovského regiónu sa do súťaže zapojili školy ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, ZŠ Sídlisko II., ZŠ Bystré. Súťaž zaznamenala úspech a záujem škôl nielen vranovského regiónu, ale aj v iných mestách Slovenska ako je Bardejov, Stará Ľubovňa, Hanušovce nad Topľou, Prešov a Humenné. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a veríme, že nasledujúci ročník prinesie nové techniky kreslenia a tvorby z dielne našich študentov. Víťazné práce si súťažiaci môžu vyzdvihnúť osobne v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vyhodnotenie súťaže „Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu“ 2021

I.Kategória
1.      Miesto – Peter Škarupa – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou
2.      Miesto – Tamara Doľacká – ZŠ Juh Vranov nad Topľou
3.      Miesto – Lea Kačeriaková – ZŠ Lúčna

Čestné uznanie: Liana Kukurucová – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou
Jakub Harvilko – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou
Viktória Štefanovová – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou
Daniela Marenčínová – ZŠ Bystré
Tamara Sidorová – ZŠ Lúčna
Tamara Švarná – ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou
Stella Vinklerová – ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou
Nina Kardosová + Leticia Simová – ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
Xénia Stachová – ZŠ Májové námestie
Soňa Marcinová – ZŠ Májové námestie

II. kategória
1.      Miesto – Vanesa Danková – ZŠ Juh Vranov nad Topľou
2.      Miesto – Ema Velčková – ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou
3.      Miesto – Šimon Doboš – ZŠ Juh Vranov nad Topľou
Šimon Kuba – ZUŠ Hanušovce

Čestné uznanie: Bibiana Foltínová – ZŠ Bystré

 

 

 

 

Loading