Multifunkčné centrum 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na otváraciu konferenciu grantového projektu Multifunkčné centrum 4.0.

Konferencia sa uskutoční dňa 23.11.2021 v čase od 10.00 do 13.30 prostredníctvom online platformy Microsoft Teams. 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.“

Pripojenie na konferenciu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYwMThjNzctZDUyOC00ODg4LWJmNmUtNTFmMTg2N2FlMjVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232a8f1b8-509d-4378-9277-ed0c497f2226%22%2c%22Oid%22%3a%22fb74658d-d9fb-4379-9a2f-a5ba2fd2a1a8%22%7d

Možnosť pripojenia na konferenciu bude v utorok 23.11.2021 od 9.30 hod.

Stačí zadať link do prehliadača a stlačiť pripojenie k stretnutiu.

V prípade, že budete mať problémy s pripojením, píšte na mail: marketing@kniznicavranov.sk, alebo volajte: 0949 692 352 – Marianna Majzlíková, Mgr.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

 

 

 

Loading