Komunitná knižnica XII. – 1. deň

Dnes sa začal celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII. Hlavným organizátorom je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.
Cieľom seminára je prezentovať komunitné aktivity, ktoré knižnice realizujú, s cieľom napomáhať rozvoju komunity v mieste svojho pôsobenia, výmenou poznatkov a skúseností.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.