Komunitná knižnica XII. – 2. deň

Dnes sme pokračovali v odbornom seminári s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII. Tento deň bol venovaný architektúre knižníc 21. storočia – rekonštrukcii, modernizácii a dizajnu verejných knižníc.
Cieľom seminára je prezentovať komunitné aktivity, ktoré knižnice realizujú, s cieľom napomáhať rozvoju komunity v mieste svojho pôsobenia, výmenou poznatkov a skúseností.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.