Komunitná knižnica XII. – 3. deň

V tretí deň (21.9.2022) odborného seminára s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII. sme sa venovali komunitným aktivitám s rómskou mládežou.
Cieľom seminára je prezentovať komunitné aktivity, ktoré knižnice realizujú, s cieľom napomáhať rozvoju komunity v mieste svojho pôsobenia, výmenou poznatkov a skúseností.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.