KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII.

Milí knihovníci, kolegovia, partneri a priatelia,

 pozývame Vás na celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII., ktorý sa uskutoční na Domaši – Zelená Lagúna v termíne 19. 9 – 21. 9. 2022. Hlavným organizátorom je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.

Cieľom seminára je prezentovať komunitné aktivity, ktoré knižnice realizujú, s cieľom napomáhať rozvoju komunity v mieste svojho pôsobenia, výmenou poznatkov a skúseností.

Komunitná knižnica XII. sa bude venovať:

  1. architektúre knižníc 21. storočia, rekonštrukcii knižníc, novým trendom a dizajnom vo verejných knižniciach,
  2. prácou s rómskou komunitou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

V prípade záujmu o účasť sa prosím registrujte do 20. 8. 2022.

Aktívna účasť na seminári bude hradená z projektových finančných prostriedkov organizátora (1x nocľah, cestovné do výšky cestovného verejnej dopravy a honorár).

Účastníkom seminára náklady hradí vysielajúca organizácia.

Tešíme sa na stretnutie na tradičnom podujatí, ktoré Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pravidelne organizuje od roku 2008.

Pozývam vás vyplniť formulár:
Komunitná knižnica XII.
19. – 21.9.2022
ZELENÁ LAGÚNA Domaša – Dobrá, Vranov nad Topľou

Témy:Architektúra knižníc 21. storočia – Rekonštrukcia, modernizácia a dizajn verejných knižníc
Komunitné aktivity s rómskou mládežou
Vyplniť formulár
Vytvoriť vlastný formulár Google

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

 

Informácie o Komunitnej knižnici XII. nájdete aj na webovej stránke Multifunkčného centra 4.0. https://multifunkcnecentrumvranov.sk/komunitna-kniznica-2022/