Letný divadelný štvrtok

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila podujatia Letné štvrtky.
Leto v Hornozemplínskej knižnici je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa budú niesť v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.
11.08. 2022 o 10.00 h sme pokračovali v podujatiach s názvom letné štvrtky a privítali sme Divadlo Actor Košice.
Herci nám zahrali rozprávku Čertovská (ne)dobrota, ktorá sa nám veľmi páčila.