Medzinárodný deň mládeže

Práve dnes oslavujú mladí ľudia Medzinárodný deň mládeže. Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia obzvlášť mladých ľudí, a podporovať aktivity, ktoré by ich situáciu vo svete mohli zlepšiť.
Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že 12. augusta sa bude každoročne oslavovať ako Medzinárodný deň mládeže. V čase, keď svet čoraz viac potrebuje mladých ľudí ako lídrov a morálny kompas v rôznych oblastiach, od opatrení v oblasti klímy až po budovanie mieru a vzdelávanie, oslavovanie úspechov a angažovanosti mladých je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
A my sme radi, že si mladí ľudia stále nájdu cestu do knižnice aj v tejto digitálnej dobe. ?