Konferencia „…aby pamäť nestarla…“ 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, OZ Korálky a Prešovský samosprávny kraj realizovali konferenciu s medzinárodnou účasťou

„…aby pamäť nestarla…“.

Konferencia sa uskutočnila 5. – 6. septembra 2023, Hotel Zelená Lagúna, Domaša – Dobrá.

Cieľom stretnutia bolo motivovanie, informovanie a odovzdávanie skúseností odborníkov, trénerov pamäti ostatným účastníkom konferencie, námety, ako pracovať s cieľovou skupinou, a ako získavať nové informácie a zručnosti.

Poukázalo sa na nutnosť trénovania pamäti v každej vekovej kategórii. Veríme, že účastníci si odniesli množstvo podnetov, ktoré skoro aplikujú do praxe.

Ďakujeme všetkým prednášajúcim, hosťom a účastníkom, ktorí sa na konferencii zúčastnili.