Protokolárne odovzdanie staveniska

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou (Kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja) Vás pozýva na protokolárne odovzdanie staveniska za účasti predsedu PSK.

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra a knižnice vo Vranove nad Topľou

7. september 2023  11.00 h

Sídlisko 1. máj 74,  Vranov nad Topľou