Ako správne chrániť les?

Ako správne chrániť les?
26. apríla 2022 kniznica

Návštevy : 587 

Ako správne chrániť les? Na prednáške s lesníkom Ing. Ľubošom Tuľakom študenti SOŠ Drevárskej získali vedomosti o fungovaní ekosystému, biotopu, ochrany prírody a chránených územiach na Slovensku. Prednáška bola obohatená diskusiou a zaujímavými informáciami z vranovského okresu.

 

Instagram