Letný historický štvrtok v knižnici 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila letné podujatie pre všetky deti s názvom Letné štvrtky, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.
Leto v Multifunkčnom centre 4.0 je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa nesú v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.
Letný historický štvrtok patril Spolku šarišských šermiarov Sarus Prešov. Vo štvrtok 17. augusta 2023 o 10.00 h nám predviedli humorne ladený žonglérsko – šermiarsky program Kaukliar z obdobia gotiky. Na záver sme si mohli všetky zbrane a nástroje aj vyskúšať a spolu s nimi natočiť aj taký menší historický film.