Life Vranov v knižnici pokračuje

V rámci druhého ročníka literárneho festivalu LIFE VRANOV Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou realizovala workshop (10.11.2021) pre študentov z Gymnázia Dr. C. Daxnera s lektorkou a metodičkou Mgr. Ľubicou Bekéniovou na tému K rozvoju čitateľskej gramotnosti zážitkovou cestou. Študenti interaktívne pracovali s básňou od P. O. Hviezdoslava, vyskúšali si rôznorodé motivačné aktivity a dramatizáciu textu. Na odbornom seminári Slovenčina na slovíčko pedagógovia slovenského jazyka spoločne s lektorkou Mgr. Vierou Smolákovou, PhD. mali možnosť získať skúsenosti, vedomosti a kreatívne možnosti pre prácu so žiakmi. Veríme, že tieto motivačné aktivity boli inšpiráciou pre mnohých učiteľov.

 

 

Loading