Ľúbim palacinky so Silviou Vančovou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Ľúbim palacinky so Silviou Vančovou, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Ľúbim palacinky so Silviou Vančovou v pondelok 23. októbra 2023 o 10.30 h ponúklo žiakom zo ZŠ Juh zaujímavosti zo sveta spisovateľov, ktoré boli doplnené sladkou odmenou pre všetkých prítomných návštevníkov Multifunkčného centra 4.0. Ľahké tvorenie rýmov so včelou tematikou odštartovalo knižné medové dni 2023 v Multifunkčnom centre 4.0. Spisovateľka Silvia Vančová prekvapila žiakov zo ZŠ JUH vlastnou básňou a knižnými záložkami, ktorými otvorila dnešný literárny workshop. Viete, v ktorej knižnej publikácii spisovateľky Silvie Vančovej vystupujú včielky? No predsa v knihe Mačka z kmeňa stromu, ktorú sme si dnes mohli aj vypočuť v podaní autorky knihy. V hudobnom sprievode pána Majurníka sme strávili dnešný deň plný príjemnej hudby a literatúry. Ďakujeme za hodnotné slová, melódie, ktoré rozozvučali priestory knižnice a sladkú odmenu, ktorá obohatila dnešný prvý knižný medový deň 2023.