Včela mojimi očami so včelárom Jozefom Tomčákom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Včela mojimi očami so včelárom Jozefom Tomčákom, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

V pondelok 23. októbra 2023 o 08.30 h sme otvorili Knižné medové dni 2023. A ako inak sme ich mohli otvoriť, ak nie včelárom. Pán Jozef Tomčák je dlhoročným včelárom, ktorý sa včelárstvu venuje s láskou a ochotou. Jeho včelie produkty sú známe vo vranovskom okrese ako veľmi zdravé a chutné. Dnes 23. októbra 2023 predstavil žiakom zo ZŠ Juh včelárstvo a dôležitosť včiel vo svete. Teoretické poznatky si v praxi vyskúšali žiaci zo ZŠ Juh pod dohľadom skúseného včelára. Ďakujeme pánovi Tomčákovi a jeho pani manželke za ich odbornosť a cenné rady.

Upravené fotky – 9

Upravené fotky – 8

Upravené fotky – 7

Upravené fotky – 6

Upravené fotky – 4

Upravené fotky – 3

Upravené fotky – 1

Upravené fotky – 2

Upravené fotky – 5