Medailóny riaditeliek knižnice

Storočnica knižnice.
Každé významné jubileum je príležitosťou na spomínanie, bilancovanie, oslavy i hodnotenia. Môžeme byť vďační, že nám bolo dopriate, aby sa práve naša generácia, dožila tohto vzácneho jubilea.
A v prípade 100. výročia vranovskej knižnice je dôstojné zastaviť sa a zaspomínať na hodnotné zážitky a bohaté skúsenosti. A kto je najkompetentnejší, ak nie tie, ktoré túto knižnično-informačnú inštitúciu oddane a zodpovedne viedli a riadia ju dodnes.
Ďakujeme tým riaditeľkám a knihovníkom, pre ktoré toto povolanie bolo a je srdcovou záležitosťou. Patrí im za to obdiv a vďaka.
Vo štvrtok 31.3.2022 sme si moderovanou diskusiou priblížili v medailónoch riaditeliek históriu a súčasnosť knižnice, na ktoré prijali pozvanie riaditeľky: Margita Foberová, Tatiana Koščovú, Emília Antolíková a Danka Molčanová.
Ďakujeme za úvodný vstup hudobnému hosťovi skupine Elizabeth v zložení: Alžbeta Madejová, Peter Novák, Maroš Sobota, Boris Marcinov.
Za prednes básne ďakujeme pani Božene Dončákovej, bývalej pracovníčke knižnice a našej čitateľke.
Podujatie viedol facilitátor a historik Martin Lupčo, rodený Vranovčan, žijúci v Ružomberku.
Riaditeľky sa podelili so svojimi spomienkami a dôležitými medzníkmi.

 

Loading