Prijatie knihovníkov primátorom v Obradnej sieni

100 rokov vzniku verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou
Každé významné jubileum je príležitosťou na spomínanie, bilancovanie, oslavy i hodnotenie. I v prípade 100. výročia vranovskej knižnice je na čo spomínať.
Od vzniku vranovskej knižnice uplynie v tomto roku 100 rokov. Zrod knižnice sa spája s miestnym odborom Matice slovenskej vo Vranove n. T., vďaka ktorému bola zriadená matičná knižnica. Pamätným dňom otvorenia knižnice sa stal 1. apríl 1922. Počas svojej existencie menila názvy aj zriaďovateľov, ale to podstatné, práca s knihou a s ľuďmi, tu boli stále. Vždy v nej boli a sú ľudia, ktorí milujú literatúru a šíria ju medzi čitateľmi.
V piatok 1. apríla 2022 o 9.30 h prijal knihovníkov v Obradnej sieni Vranova nad Topľou primátor mesta Ing. Ján Ragan.
O 13.00 h sa v Hornozemplínskej knižnici uskutoční Slávnostné stretnutie k 100. výročiu. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, ktorý zároveň prijal pozvanie na storočnicu knižnice. Programom bude sprevádzať moderátorka RTVS Zuzana Belková.

 

Medailóny riaditeliek knižnice

100 rokov vzniku verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou

Kvíz k 100. výročiu knižnice

Loading