Medzinárodný deň nevidiacich

13. november je od roku 1946 vo svete známy ako Medzinárodný deň nevidiacich. Koná sa vždy na výročie narodenia Francúza Valentina Haüya.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou ponúka pre svojich čitateľov, okrem bohatého knižničného fondu, možnosť vypožičať si zvukové knihy. 🎤🎤🎧🎧💿💿
Táto služba je primárne určená pre nevidiacich a slabozrakých.

Zvukové knihy sú zapožičané zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN), ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku, je špeciálnou knižnicou a súbežne aj vydavateľstvom periodických a neperiodických dokumentov v špeciálnych formách (Braillovo písmo, zvukové nahrávky, zväčšený typ čiernotlačového písma, digitálne texty, reliéfna grafika). 🗣🗣🗣🦻🦻🦻