Národný týždeň manželstva 2023

Národný týždeň manželstva 2023
2. februára 2023 kniznica

 

Hornozemplínska knižnica a Prešovský samosprávny kraj pozývajú k týždennej iniciatíve – Národný týždeň manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína, obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi od 13.2.2023 do 19.2.2023.

Národný týždeň manželstva propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahu náležitú pozornosť. Ak má byť vzťah dostatočne pevný, aby odolal prichádzajúcim nástrahám, vyžaduje primeranú starostlivosť. Jedným zo zámerov je povzbudiť manželské dvojice k tomu, aby svoj vzťah urobili svojou prioritou a oddelili si dostatok času pre prehĺbenie vzájomnej blízkosti. NTM je pozitívna iniciatíva, ktorá pripomína dôležité hodnoty a zásady, na ktorých stoja dlhodobé vzťahy.

Témou Národného týždňa manželstva v roku 2023 bude tak trochu tajomný „Odkaz…“

Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším… A naopak tí, čo sa k takémuto odkazu dostali, s napätím odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi.

Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve „pláva“ okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, rodičia, starí rodičia, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme… Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú.

A takisto manželia – hoci nie vždy vedome – vysielame „živé správy“ o manželstve.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravuje viaceré zaujímavé podujatia:

 

Pondelok 13.2.2023

10.00 h Diskriminácia vo vzťahu „plávam“ alebo žijem?

S láskou nepotrebujeme s nikým súťažiť, ani sa porovnávať.

Stačí byť tými, ktorými sme a veriť v lásku.

Prednáška pre II. stupeň ZŠ s koučkou Mgr. V. Urigovou

 

Utorok 14.2.2023

13.00 h Trénujme pamäť spoločne

Kognitívny tréning pamäti zameraný na páry

14.00 h Odkaz: Vyber si svojho knižného partnera

Medzinárodný deň darovania kníh

Valentínska tvorivá dielňa

 

Streda 15.2.2023

10.00 h Podaruj 3D srdce

Makerspace – kreatívne tvorenie pomocou moderných technológii

 

Štvrtok 16.2.2023

16.00 h Ako Filip zarobil na chlieb

Zážitkové čítanie o sile manželskej lásky s tvorivými aktivitami

 

Piatok 17.2.2023

10.00 h „Živé správy“ mladí vo vzťahu

Peter Jakub, Centrum pre rodinu Sigord

Prednáška pre stredoškolákov ako ďalej vo vzťahu…

 

Manželské členské

Ponuka ročného zápisného do knižnice pre manželov za 10 centov.

 

 

Instagram