Spoločným úsilím a športom k zastaveniu šikany

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás uskutočnila podujatie ZASTAVTE šikanu, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v stredu 01. februára 2023 o 13.15 h v Obecnej knižnici Dlhé Klčovo na tému Šport a šikana s pedagógom, športovým trénerom a odborníkom na športovú prevenciu diskriminácie, Mgr. Stanislavom Sotákom. Ako predísť rôznym formám diskriminácie a zabrániť jej šíreniu? Žiaci Základnej školy Dlhé Klčovo s Mgr. Stanislavom Sotákom našli riešenie na túto zložitú problematiku. Diskriminácii vieme predísť aj športom, čomu nasvedčoval interaktívny workshop ZASTAVTE šikanu. Žiaci sa naučili teóriu a poznatky v oblasti diskriminácie, ktorú neskôr zúžitkovali v praxi. Ďakujeme odborníkovi na športovú diskrimináciu, Mgr. Stanislavovi Sotákovi za osvetu o búraní diskriminácie už v útlom veku detí.

Semináre ZASTAVTE šikanu sú zamerané na prevenciu šikanovania detí a mladých ľudí v škole, na priame a nepriame formy šikanovania, na prejavy agresívneho správania na fyzickej, psychickej a verbálnej báze, taktiež na aktivity na zlepšenie psychosociálnej klímy v prostredí školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.