Národný týždeň manželstva 2023

 

Hornozemplínska knižnica a Prešovský samosprávny kraj pozývajú k týždennej iniciatíve – Národný týždeň manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína, obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi od 13.2.2023 do 19.2.2023.

Národný týždeň manželstva propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahu náležitú pozornosť. Ak má byť vzťah dostatočne pevný, aby odolal prichádzajúcim nástrahám, vyžaduje primeranú starostlivosť. Jedným zo zámerov je povzbudiť manželské dvojice k tomu, aby svoj vzťah urobili svojou prioritou a oddelili si dostatok času pre prehĺbenie vzájomnej blízkosti. NTM je pozitívna iniciatíva, ktorá pripomína dôležité hodnoty a zásady, na ktorých stoja dlhodobé vzťahy.

Témou Národného týždňa manželstva v roku 2023 bude tak trochu tajomný „Odkaz…“

Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším… A naopak tí, čo sa k takémuto odkazu dostali, s napätím odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi.

Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve „pláva“ okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, rodičia, starí rodičia, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme… Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú.

A takisto manželia – hoci nie vždy vedome – vysielame „živé správy“ o manželstve.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravuje viaceré zaujímavé podujatia:

 

Pondelok 13.2.2023

10.00 h Diskriminácia vo vzťahu „plávam“ alebo žijem?

S láskou nepotrebujeme s nikým súťažiť, ani sa porovnávať.

Stačí byť tými, ktorými sme a veriť v lásku.

Prednáška pre II. stupeň ZŠ s koučkou Mgr. V. Urigovou

 

Utorok 14.2.2023

13.00 h Trénujme pamäť spoločne

Kognitívny tréning pamäti zameraný na páry

14.00 h Odkaz: Vyber si svojho knižného partnera

Medzinárodný deň darovania kníh

Valentínska tvorivá dielňa

 

Streda 15.2.2023

10.00 h Podaruj 3D srdce

Makerspace – kreatívne tvorenie pomocou moderných technológii

 

Štvrtok 16.2.2023

16.00 h Ako Filip zarobil na chlieb

Zážitkové čítanie o sile manželskej lásky s tvorivými aktivitami

 

Piatok 17.2.2023

10.00 h „Živé správy“ mladí vo vzťahu

Peter Jakub, Centrum pre rodinu Sigord

Prednáška pre stredoškolákov ako ďalej vo vzťahu…

 

Manželské členské

Ponuka ročného zápisného do knižnice pre manželov za 10 centov.