Fitnes pre mozog

OZ KORÁLKY
Prešovský samosprávny kraj
Hornozemplínska knižnica Vás srdečne pozývajú na tréning pamäti -FITNES PRE MOZOG-, ktorý sa uskutoční 11.2.2020 o 10.00 h

Čo je jeho cieľom?
naučiť sa využívať techniky ukladania údajov do pamäti (mnemotechniky) ako vhodnú kompenzáciu nedokonalosti pamäti, vytvoriť si návyk na každodenné cvičenie pamäti,
udržať psychiku v dobrej kondícii aj vo vyššom veku,
porozumieť, že problémy s pamäťou nie sú nevyhnutnou súčasťou vyššieho veku, posilniť svoje sebavedomie,
zvýšiť kvalitu svojho života v seniorskom veku, predlžiť samostatnosť a nezávislosť od pomoci iných.

Čo je jeho obsahom?
Ako si budovať rezervnú mozgovú kapacitu
Mnemotechniky – techniky ukladania informácii do pamäti
Psychomotorické cvičenia, Koncentračné cvičenia, Logické úlohy, Grafomotorické úlohy.