Šaliansky Maťko

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na regionálne kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutoční  30. januára 2020 o 8.30 hodine. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ a žiaci reálnych gymnázií /príma, sekunda/. Každá škola môže poslať do súťaže jedného žiaka z každej kategórie.

 I .  kategória  žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

II . kategória  žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ

III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút. Napísanú povesť odovzdá pred vlastnou súťažou porote. Návratku na regionálne kolo zašlite najneskôr do 27. 1. 2020! Víťazi regionálnej súťaže postupujú do krajského kola.