Nové knihy – nové dobrodružstvo

Knižničný fond Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou neustále dopĺňame novými knižnými titulmi, a to aj vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia na základe schváleného projektu Nové knihy – nové dobrodružstvo. Finančné prostriedky priebežne využívame na doplnenie a obnovu knižného fondu pre deti, mládež i dospelých čitateľov. Neustále vám prinášame knižné novinky vašich obľúbených spisovateľov, či už slovenských, alebo svetových. Vyberať si môžete z bohatej ponuky románov, detektívok, sci-fi, young-adult literatúry, rozprávok, povestí a mnohých ďalších žánrov. Nezabudli sme ani na milovníkov poézie, pre ktorých sme zakúpili rôzne básnické zbierky. Pre tých, čo sa chcú niečo nové naučiť, máme v ponuke encyklopédie či náučnú literatúru z rôznych vedných oblastí. Pre našich čitateľov sa snažíme budovať kvalitný a pestrý knižničný fond pre všetky vekové kategórie a sociálne skupiny, a to systematickým sledovaním knižno-predajného trhu, podrobnou selekciou a vhodným výberom literatúry.

 

 

 

Loading