Odborný seminár a vyhodnotenie Čítačky s písačkou 2021

Vo štvrtok 21. októbra 2021 sa vo vranovskej knižnici uskutočnili „dožinky“ literárnych a výtvarných prác projektu Čítačka s písačkou. Projekt realizovali OZ Korálky a Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Projekt bol realizovaný od  januára 2021, počas letných prázdnin a vyvrcholil v knižnici vyhodnotením súťaže a odovzdaním cien víťazom.

Do  tohtoročnej súťaže sa zapojilo 220 žiakov, ktorí zaslali spolu 235 prác, z toho 161 výtvarných a 74 literárnych. Literárna časť obsahovala 29 prác v kategórii poézia a 45 prác v kategórii próza. Celkovo sa do regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže zapojilo 11 škôl. Vďaka obetavým pedagógom zo ZŠ Bernolákova, Cirkevnej spojenej školy Vranov, ZŠ Lúčna, ZŠ Bystré, ZŠ Rakovec, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Juh, ZŠ Sačurov,  ZŠ Davidov, ZŠ Čaklov, ZŠ Májové námestie 1 Prešov, ktorí podporovali deti v literárnej a výtvarnej tvorbe, sme našli talenty a mohli ich v našej súťaži oceniť.

Spisovateľka Alžbeta Verešpejová bola hodnotiteľkou literárnych prác, výtvarnú časť posudzoval ilustrátor Miroslav Regitko a moderátorka Alžbeta Madejová hodnotila interpretačnú zložku.

„Vybrať z takého množstva prác len zopár najlepších bola nadmieru záležitosť nejednoduchá. Možno totiž s potešením konštatovať, že deti píšu veľmi starostlivo – príbehy múdre, smutné i veselé. Potešenie mi robí ich empatia, veľké potešenie, lebo čo nevidieť, bude im patriť tento svet. A ten potrebuje nielen ich fantáziu, ale aj ich múdrosť, starostlivosť a citlivosť… A to veru URGENTNE!“  uviedla spisovateľka Alžbeta Verešpejová.

V rámci projektu Čítačka s písačkou vydali Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a OZ Korálky zborník víťazných prác súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu. Víťazné výtvarné práce zdobia priestory našej knižnice.

 

Víťazi súťaže Čítačka s písačkou 2021

Literárne práce – POÉZIA

I. kategória

 1. Daniel Mihalčin: Sen o Afrike (ZŠ Sídlisko II)
 2. Miroslava Petrová: Krajina sladkostí (ZŠ Sídlisko II)
 3. Veronika Štefánková: Cestovanie (ZŠ Lúčna)

II. kategória

 1. Peter Škarupa: Pobláznený svet (ZŠ Bernolákova)
 2. Alex Kosťun: Had a zajac (ZŠ Bernolákova)
 3. Lukáš Huňák: Odkaz do neba… len pre Teba (ZŠ Čaklov)

III.  kategória

 1. Lenka Kebová: Puberta (ZŠ Sačurov)
 2. Natália Hobľáková: Volanie duše (ZŠ Bernolákova)
 3. Stela Smolková: Myšlienky zamilovaného človeka (ZŠ Juh)

 

Literárne práce –  PRÓZA

I. kategória

 1. Tamara Zelená: Noc (ZŠ Lúčna)
 2. Ella Veliká: Kde sa rodí láska? (ZŠ Bernolákova)
 3. Alexandra Hrehová: O škriatkovi Smieškovi (ZŠ Sídlisko II)

II. kategória

 1. Adam Pačuta: Bocian a tučniak (ZŠ Bernolákova)
 2. Nela Jánošíková: Svet snov (ZŠ Májové námestie 1, Prešov)
 3. Barbora Imrichová: Kráľovstvo slovných druhov (ZŠ Juh)

III. kategória

 1. Sára Migaľová: Kôň a somár (ZŠ Bernolákova)
 2. Mária Horáková: Sused Adam (ZŠ Bernolákova)
 3. Nefeli Marinaki: Zvláštny sen (ZŚ Bernolákova)

Zvláštne ocenenie

Bibiana Marcinová: Vidím, cítim a rozhodnem (ZŠ Bernolákova)

 

Výtvarné práce

I. kategória

 1. Maxim Vardžik  (ZŠ Bernolákova )
 2. Tamara Zelená  (ZŠ Lúčna )
 3. Amélia Blaščáková  (ZŠ Bernolákova)

II. kategória

 1. Aurel Illéš (ZŠ Lúčna)
 2. Ema Demčáková (ZŠ Bernolákova)
 3. Viktória Fedorová (ZŠ Bystré)

III. kategória

 1. Samuel Miško (ZŠ Sídlisko II)
 2. Richard Vasilko (ZŠ Sídlisko II)
 3. Patrícia Slivková (ZŠ Juh)

Zvláštne ocenenie

Lívia Tomková (ZŠ Lúčna)

 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí do súťaže prispeli svojimi prácami, a taktiež ďakujeme aj pedagógom a rodičom, ktorí tieto deti vedú k tvorivej umeleckej činnosti. Naša vďaka patrí aj hodnotiteľom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej realizácii projektu Čítačka s písačkou.

 

 

 

Loading