Odborný seminár Čítačka s písačkou 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a OZ Korálky Vranov nad Topľou, v roku 2023 realizovala už 15. ročník projektu Čítačka s písačkou, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Tento projekt, ktorý je zameraný na voľný čas detí a mládeže, zahŕňal stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, na ktorých sa deti, mládež, rodičia i starí rodičia stretávali pri spoločných aktivitách, a samozrejme, aj súťaž literárnych a výtvarných talentov, a v neposlednom rade prezentáciu tých najlepších.

Pre deti sme v rámci projektu pripravili 8 letných štvrtkov v knižnici s odbornými lektormi, ktorí viedli deti k tvorivej činnosti a rozvíjali ich fantáziu. Deti tak zmysluplne trávili svoj voľný čas počas letných prázdnin s knižnicou. Navštívili nás spisovateľka Oľga Švedová, spisovateľ Ján Pochanič, spisovateľka Lenka Šingovská, kreatívna flóristka Lenka Olejárová, výtvarníčka Martina Kotvasová, hudobník Peter Tomko, športovec Marián Smolák a Skauti z 1. oddielu Lipy. Do konca roku budú z tohto projektu realizované Eko aktivity, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o ekológii, separovaní a ekologickom spôsobe života.

Sme presvedčení, že Čítačka s písačkou v roku 2023 so svojimi tvorivými aktivitami a stretnutiami so zaujímavými ľuďmi, spisovateľmi a ilustrátormi mala svoj význam.

Na Odbornom seminári spojenom so slávnostným vyhodnotením regionálnej literárno-výtvarnej súťaže, ktorý sa konal 19. októbra 2023 sme privítali aj porotu hodnotiacu práce. Na úvod nás svojím spevom potešili dievčatá z Book Clubu – Natália Hobľaková a Liana Kukurucová. Hlavnou hodnotiteľkou literárnych prác bola spisovateľka Alžbeta Verešpejová a recitačný prejav hodnotila Alžbeta Madejová. Výtvarné práce odborne posúdil ilustrátor Miroslav Regitko, ktorý realizoval tvorivú dielňu s talentovanými žiakmi.

Do tohto ročníka sa svojimi prácami zapojilo 227 žiakov, ktorí nám poslali 69 literárnych a 158 výtvarných prác. Do súťaže sa zapojilo 12 škôl z vranovského regiónu (Cirkevná spojená škola, ZŠ Bernolákova, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, SŠI, ZŠ Kukučínova, ZŠ Májové námestie Prešov, ZŠ Čaklov,  ZŠ Hanušovce, ZŠ Lomnická, ZŠ Bystré)

Zoznam výhercov:

Vyhodnotenie výtvarnej časti:

kategória (1. – 3. ročník)

 1. Lea Kačeriaková – Zamyslený kocúr (ZŠ Lúčna, VT)
 2. Timea Bujková – Ty a ja (ZŠ Sídlisko II., VT)
 3. Oliver Andreji – Jahodový dom (ZŠ Bernolákova, VT)

 kategória (4. – 6. ročník)

 1. Kevin Kroka – Moja kamoška Pipi (ZŠ Kukučínova, VT)
 2. Viktor Záhorák – Som kozmonaut (ZŠ Bernolákova, VT)
 3. Liliana Pohlodková – U nás doma je fajn (ZŠ Kukučínova, VT)

III. kategória (7. – 9. ročník)

 1. Vanesa Danková – K-POP (ZŠ Juh, VT)
 2. Noemi Mitríková – Písmenková opica (ZŠ Sídlisko II., VT)
 3. Marián Kopčo – Joker (ZŠ Juh, VT)

Vyhodnotenie literárnej časti:

Poézia

kategória (1. – 3. ročník)

 1. Kolektív žiakov II.B – Kúzelná škola (ZŠ Lúčna, VT)
 2. Boris Lipkoš – Víla Ela (ZŠ Juh, VT)
 3. Miriam Urigová – Čo sa skrýva v mojej duši (CSŠ, VT)

kategória (4. – 6. ročník)

 1. Sofia Gajdošová – Včelia zábava (ZŠ Bernolákova, VT)
 2. Jakub Kentoš – Princezná Zarabela (ZŠ Sídlisko II., VT)
 3. Viliam Peter Jonek – Diera v ponožke (ZŠ Juh, VT)

III. kategória (7. – 9. ročník)

 1. Sandra Ilčíková, Samuel Bambuch, Viktória Goroľová, Liana Kaliášová – Kyberšikana (ZŠ Kukučínova, VT)
 2. Simona Višňovská – Karneval (ZŠ Juh, VT)
 3. Jozef Kováč – Môj najkrajší sen (ZŠ Bystré)

Próza

kategória (1. – 3. ročník)

 1. Rebeka Zálepová – Mačiatko (ZŠ Sídlisko II., VT)
 2. Barbora Ajbenová – Čo sa deje v lese? ( CSŠ, VT)
 3. Samuel Orečný – (Ne)obyčajný deň (ZŠ Štúrova, HnT)

kategória (4. – 6. ročník)

 1. Juliana Lacká – Tajomstvo obra Tatroša (ZŠ Bernolákova, VT)
 2. Amélia Tomášová – O troch šťastných mačkách (CSŠ, VT)
 3. Alex Cabovský – Ako vznikli Megoňky (ZŠ Bernolákova, VT)

Przemek Zawadzki – Závislá žabka Gabka (ZŠ Bystré)

III. kategória (7. – 9. ročník)

 1. Natália Adamčíková – Deduškov úsmev (ZŠ Bernolákova, VT)
 2. Simona Višňovská – Vrabčia princezná (ZŠ Juh, VT)

Kristína Korekáčová – Slnko nesvieti na nás, ale v nás (ZŠ Sídlisko II., VT)

      3. Liana Kukurucová – Jesenná čistinka (ZŠ Bernolákova, VT)

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí do súťaže prispeli svojimi prácami, a taktiež ďakujeme aj pedagógom a rodičom, ktorí tieto deti vedú k tvorivej umeleckej činnosti. Naša vďaka patrí aj hodnotiteľom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej realizácii projektu Čítačka s písačkou.

Jana Obešterová, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou