ErasmusDays 2023

ErasmusDays je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej. Slovensko sa zapojilo do ErasmusDays už niekoľkokrát a našim spoločným cieľom bolo čo najviac zviditeľniť ako program Erasmus+ úspešne pomáha v rámci Európy!
Aj Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou prijala výzvu 🌿Zelený Erasmus+🌿 . V rámci tohto ročníka sme sa venovali upcyklácii a premenili sme nenosenú sukňu na gumičky scrunchie.
Súčasťou bola aj prezentácia, čo je to Erasmus+ a kam všade môžeme prostredníctvom neho cestovať.
Na záver nechýbala sladká odmena. 🥧