Poviem ti básničku pre deduška a babičku 2023

Október je známy ako mesiac úcty k starším. V Hornozemplínskej knižnici už tradične v tomto čase organizujeme podujatie Poviem ti básničku pre deduška a babičku, kedy pomocou poézie prepájame staršiu a mladšiu generáciu. Tak tomu bolo aj dnes (12.10.2023).

Veľmi nás potešilo, že sa do tejto súťaže zapojilo až 34 detí z materských škôl vranovského okresu. Staršiu generáciu reprezentovali: Magdaléna Kroková, Agata Petronela Lukičová a Andrej Drobňák. Za hudobný úvod ďakujeme Anastázii Novotnej zo ZŠ Bystré.

Každým rokom je ťažšie vybrať najlepších, keďže každé dieťa predviedlo obrovský talent a snahu. Nakoniec sa porota rozhodla takto:
Zlaté pásmo: Adam Ján Hudacký, Tamara Fabianová, Juraj Štefanov, Barbora Bernátová, Richard Bilinský.

Strieborné pásmo: Paľko Josipčuk, Radko Haňo, Eliška Palejová, Ondrej Glod, Dáša Vargová.

Bronzové pásmo: Ema Olachová, Nina Martonová, Romana Novotná, Eva Čurová, Emanuel Štefanko, Sofia Ravasová, Lucia Maďarová, Hanka Jurová, Esterka Valčová, Natália Halásová, Ela Ondušková, Zuzana Kuzemková, Filip Bunda, Aneta Tutková, Zoja Vasilišinová, Dorota Bačovčinová, Peter Mrážik, Simonka Rybarčáková, Michal Musák, Dáša Goroľová, Thea Bamburáková, Samuel Petriľák, Michaela Demčová, Ján Koprivňák.