Odborný seminár Čítačka s písačkou 2023

Hornozemplínska knižnica a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na Odborný seminár spojený so slávnostným ? vyhodnotením regionálnej  súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu ?Čítačka s písačkou. ✍️
Podujatie bude spojené s prezentáciou súťažných prác a uskutoční sa 19. októbra 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota. Hlavnou hodnotiteľkou literárnych prác bude spisovateľka Alžbeta Verešpejová, výtvarné práce odborne posúdi ilustrátor Miroslav Regitko a recitačný prejav hodnotí Alžbeta Madejová. Do tohtoročnej súťaže nám bolo zaslaných 167 výtvarných a 51 literárnych prác.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.