Tancom k prevencii závislostí s Katkou Gáčovou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás uskutočnila podujatie Prevencia závislostí i detí a mládeže, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v utorok 19. septembra 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Interaktívny workshop zameraný na jednotlivé druhy závislostí a ich prevenciu s lektorkou tanca a aktivistkou za zdravé telo bez drog, Mgr. Katarínou Gáčovou, si prišli žiaci z CCŠ Vranov nad Topľou vypočuť teóriu a aplikovať ju v praxi. Správna životospráva a pohyb slúžia k správnemu chodu organizmu. Telo človeka si vie ľahko vybudovať závislosť, ale takou malou závislosťou môže byť aj tanec – v dnešnom prípade išlo o ľudový tanec. Ďakujeme lektorke Katke a všetkým prítomným deťom, ktoré dnes s chuťou a radosťou predišli akejkoľvek forme závislostí, pretože prevencia je veľmi dôležitá.

Prevencia závislostí u detí a mládeže je cyklus interaktívnych prednášok zameraných na jednotlivé druhy závislostí – alkohol, drogy, cigarety, jedlo, závislosť od moderných technológií – závislosť od PC hier, aké sú zapojenia sa do online vzťahov prostredníctvom sociálnych sietí, čo je nutkavosť na internete, vysvetlenie príčin a následkov závislostí, odstavenie a liečba závislostí či prevencia závislostí.