Odkaz štúrovskej generácie s predsedom Matice slovenskej JUDr. Mariánom Gešperom PhD.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatie s názvom Odkaz štúrovskej generácie v rámci Týždňa slovenských knižníc 2024 v utorok 05. marca 2024 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
Podujatie so štúrovskou tematikou prilákalo žiakov základných škôl vranovského regiónu, ktorí sa aktívne zapájali a svojimi odpoveďami obohatili dnešný historický workshop. Odkaz štúrovskej generácie s predsedom Matice slovenskej JUDr. Mariánom Gešperom PhD. priniesol mnoho poznatkov a historických faktov, ktoré vniesli kus histórie do Hornozemplínskej knižnice. Sme radi, že sa môžeme pýšiť šikovnými a vzdelanými študentmi, ktorí za svoje vedomosti boli odmenení hodnotnými knihami od predsedu Matice slovenskej M. Gešpera.
Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku.