Piatky pre matky

Jedného aprílového rána Veverička Vierka stretla v Hornozemplínskej knižnici zaujímavých lesníkov, ktorí jej porozprávali ako sa starajú v lese nielen o stromčeky, ale ukázali jej, že sú tu preto, aby les ochraňovali. V rámci stretnutia Piatky pre matky mali možnosť detičky s rodičmi v knižnici zažiť zaujímavé interaktívne hry, kde si vyskúšali čuch, hmat a sluch. Ďakujeme lesníkom a mamičkám a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

 

Loading