Pozvánka na regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2024

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na regionálne kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťaž sa uskutoční 30. januára 2024 o 9,00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Podujatie sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov) z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.