Vybrali ste si už svoju povesť?

Vybrali ste si už svoju povesť na regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského?
Tešíme sa na Vás 30. januára 2024 o 9.00 h.