Pozvánka na stretnutie so Silviou Manduľákovou

Milí priatelia,

pozývame Vás  na priateľské stretnutie s absolútnou víťazkou prestížnej ankety SLOVENKA ROKA 2023 a našou regionálnou osobnosťou Silviou MANDUĽÁKOVOU, ktoré sa uskutoční 29. júna 2023 o 14.00 h.  v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

DŇA 24. JÚNA 2023 BOLI ODOVZDANÉ VÝZNAMNÉ OCENENIA SLOVENKA ROKA 2023.

Nominovaná v kategórií podpora mladých talentov bola aj naša rodáčka z Vranova nad Topľou PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD., zakladateľka neziskovej organizácie Eductech, ktorej cieľom je nasmerovať technicky zručné a nadané deti na stredné školy s odborným zameraním.

Už viac ako desaťročie pracuje na zvýšení kvality technického vzdelávania v základných školách na Slovensku.

Anketa Slovenka roka je prestížnym projektom, ktorého hlavným cieľom je čo najlepšie zviditeľniť ženy podieľajúce sa na raste krajiny.

Objavuje a oceňuje v deviatich kategóriách ženy, ktoré sú uznávané odborníčky vo svojich profesiách, v oblasti umenia, zdravotníctva, vedy, športu, vzdelávania a tiež ženy,  ktoré venovali svoju energiu charite a pomoci iným.

Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť zažiť priateľské stretnutie plné inšpirácie, krásy a dobra.

Tešíme sa na Vás.

Svoju účasť na stretnutí potvrďte, prosím, mailom: informacnecentrum@kniznicavranov.sk, alebo na telefónnom čísle: 057/4464468, Mgr. Simona Verčimáková do štvrtku 29.6.2023 do 12.00 hod.